KONTAKTY

Kontakt pre hráčov:
podpora@fingrplay.sk

Kontakt pre koordinátorov, média, partnerov:
info@fingrplay.sk

Prevádzkovateľ portálu:
Broker Conuslting, a.s., IČO: 36651419

Garant a zodpovedná osoba:
Ing. Erika Süčová

tel. : 0902 943 103

NASTAVENÍ COOKIES