Viac o hre

Zahrať sa, zasúťažiť, pobaviť sa a zároveň získať potrebné vedomosti? To je sen každého, kto niekedy chodil do školy. To, že aj finančné vzdelávanie môže byť zábava, dokázalo už zopár klasických stolových hier. A práve úspešný koncept jednej z nich, hry Peniaze na viac, bol predlohou pre vývoj online hry FinGR Play.

FinGR Play je prvou online hrou svojho druhu v SR. Je dostupná širokej verejnosti, stále aktuálna, zahrať si ju môže hráč za cca jednu hodinu. S FinGr Play si môže praktické znalosti získať alebo overiť si ich skutočne každý.

Hra kopíruje podmienky slovenského finančného trhu, dosiahnuté sumy sú za daných podmienok reálne dosiahnuteľné.

AKO HRA PREBIEHA?

Hra má 10 kôl. Každé kolo predstavuje 3 roky života rodiny, ktorú sprevádzaš a skladá sa vždy zo štyroch krokov alebo fáz:

  1. Finančné transakcie, kde nastavuješ hospodárenie, uskutočňuješ vklady a výplaty do a z ponúkaných finančných nástrojov.
  2. Udalosť, ktorej dôsledky musíš ihneď finančne riešiť (výpadok príjmu, dedičstvo, úraz a pod.).
  3. Vývoj trhov, ktoré zmenia hodnoty podielových listov (peňažný trh, dlhopisy, akcie) podľa diania na trhoch. Zmenené hodnoty potom určujú, za koľko sa nakupuje a predáva celé ďalšie jedno kolo, t.j. do ďalšej fázy s názvom "Vývoj trhov", ktorá určí potom nové hodnoty. Zmeny hodnôt sa týkaj výhradne zainvestovaných peňazí do peňažného trhu, dlhopisov, akcií a to ako tých, ktoré držíš do vhodného okamihu, tak aj tých,ktoré pravidelne investuješ z voľných mesačných prostriedkov (teda z cash-flow).
  4. Výplata a zhodnotenie kola – pravidelná výplata výnosov z niektorých nástrojov (termínovaný vklad, sporiaci účet, pravidelné investície) navýšia majetok v banku. Vždy vo fáze 1 - vo Finančných transakciách s ním môžete opäť pracovať. Zhodnotenie ti potom ukáže štatistiku, ako si si počas kola (t.j. počas jednej trojročnice) viedol/viedla.

Cieľom hry je previesť zverenú rodinu 30 rokmi života, splniť jej v určenom veku 3 hlavné ciele a dosiahnuť k 60 roku čo najvyššie zhodnotenie. Ako hru zahráš, záleží na tom, ako si nastavíš finančné hospodárenie.

Hra končí konečným súčtom vo veku 60 rokov, ak ju neukončíš z dôvodu nedostatku peňazí skôr. V 60 rokoch sú všetky prostriedky prevedené na hotovosť a spočítané. Súčet určí percento splnenia cieľov, ktoré prepočítané na body a upravené o bonusy a sankcie za dobré a chybné kroky, stanoví bodový výsledok a zaradí ho do rebríčka.

AKO SI ZAHRAŤ?

Kliknutím na šípku v rozcestníku otvoríš príslušný vyriant a môžeš hrať…

Hra so sprievodcom – vhodná pre začiatočníkov, zorientuje ťa, ako hru hrať

Zahraj si – bežný herný variant pre každého, hranie pre zaradenie do rebríčka, príp. aj s voľbou obťiažnosti

Turnaje – otvorené alebo uzatvorené hry rôznych skupín (uzatvorený turnaj je len na pozvanie tzn. koordinátorom - vysvetlenie je ďalej)

AKO USPORIADAŤ TURNAJ?

(pre : učiteľov, interných a externých lektorov, nositeľov a šíriteľov myšlienky finančného vzdelávania)

Hru je možné veľmi dobre začleniť do akéhokoľvek programu vzdelávania. Je využiteľná ako nástroj pre získanie, osvojenie a taktiež aj otestovanie získaných znalostí a ich využitie.

Na základe žiadosti tu, môžeš sa stať koordinátorom, ktorý organizuje skupinovú hru (turnaj). Zostavuje herný scenár, vyzýva k hre a vyhodnocuje trunaj skupiny alebo viacerých skupín.

CHCEŠ VEDIEŤ VIAC?

Kontaktuj nás na podpora@fingrplay.sk.

NASTAVENÍ COOKIES